POCU: Cereri de finanțare aprobate pentru Bursa Student Antreprenor și Sprijin pentru doctoranzi și post-doctoranzi

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 a publicat listele intermediare ale cererilor de finanţare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte: Sprijin pentru doctoranzi și...